ฝ่ายบริการ

ให้บริการทางด้านบํารุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็น ขนาดตั้งแต่ 1 – 2,000 ตัน

ฝ่ายโครงการ

ให้บริการทางด้านให้คําปรึกษา,ออกแบบ,ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบทําความเย็น,ระบบไฟฟ้า
ระบบดับเพลิง สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม,โรงแรม,อาคารสํานักงาน

....

ฝ่ายขาย

เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ระบายอากาศ และอะไหล่

Recent
Projects

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10

Activity
กิจกรรม

 • มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

  วันที่ 15 เมษายน 2564

  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งปัจจุบันได้แพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อในประเทศเป็นจำนวนมาก ตามที่ทราบกันโดยทั่วไปนั้น บริษัท เอ็นเทค รีฟริกเจอเรชั่น แอนด์ พาร์ท จำกัด จึงออกมาตรการป้องกันดังต่อไปนี้

  1. พนักงานควรหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ไม่ใช้ภาชนะรับประทานอาหารร่วมกันหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่มีคนหนาแน่น

 • 2. พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ทำงาน

  3. บุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานประกอบการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ห้ามคนไม่สวมหน้ากากเข้ามาในสถานประกอบการ

  4. ให้พนักงานตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน หากอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป หรือมีอาการไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายในเหนื่อยหอบ ต้องเข้ารับการตรวจและรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาประกันสังคมโดยเร็วและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งแผนกบุคคลโดยเร็ว

  5. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีความเสี่ยง เช่น ลูกบิดประตู หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก

 • 6. หากพนักงานเดินทางไปยังพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค Covid-19 หรือสัมผัสผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงต้องแจ้งให้หัวหน้างานหรือแผนกบุคคลทราบ

  7. ให้พนักงานหลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีจำนวนผู้เข้าประชุมหลายคน ให้จัดประชุมเท่าที่จำเป็นและให้เว้นระยะห่าง

  8. ให้พนักงานดูแลตนเองและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้เพื่อพนักงานและ บุคคลอื่น

  9. พนักงานต้องให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของตนเองตามความเป็นจริง และต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  (นายวิชิต ชุดสูงเนิน)

  กรรมการผู้จัดการ

 • ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

  18 กรกฎาคม 2564

  บริษัท ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ โดยใช้เครื่องพ่นความดันสูง ณ. บริเวณสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

 • การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ บริษัท ซึ่งให้ความสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)แก่บุคคลากรของบริษัท

 • การทำงานในช่วงโรค โควิด-19 ระบาด

  ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีรายงานการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในชุมชน และสถานประกอบการหลายแห่ง บริษัท จึงได้ดำเนินการตรวจคัดกรองพนักงานก่อนเข้าทำงานทั้งในส่วนสำนักงาน และสถานประกอบการของลูกค้า

 • โดยบริษัท ได้จัดให้มีชุดตรวจคัดกรอง Antigen test kit (ATK) ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • การตรวจด้วยตนเอง

 • การฉีดวัคซีน

  บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานได้รับการได้รับการฉีดวัคซีน

 • สาขาจัดให้ฉีดในเขตพื้นที่ตนเอง

  บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้ฉีดวัคซีนโดยทั่วถึง

 • วัคซีนเข็ม 2

  พนักงานได้ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวนกว่า 95% ของพนักงานทั้งหมด

สำนักงานใหญ่

  ที่อยู่ : 395 หมู่ 4
  ถนนร่มเกล้า
  แขวงคลองสามประเวศ
  เขตลาดกระบัง
  กรุงเทพฯ 10520
  Tel:02-915 1700-4
  Fax:02-915 1730
  02-915 1740
  e-mail: service@entech-refrig.com

สาขานวนคร

  ที่อยู่ : 26/65 หมู่ 18
  ต.คลองหนึ่ง
  อ.คลองหลวง
  จ.ปทุมธานี 12120
  Tel: 02-520 4341-2
  Fax : 02-520 4343
  e-mail: navanakorn@entech-refrig.com

สาขาแหลมฉบัง

  ที่อยู่ : 42/3 หมู่ 7
  ถ.กระทิงลาย
  ต.หนองปลาไหล
  อ.บางละมุง
  จ.ชลบุรี 20150
  Tel: 033-115-836
  Fax: 033-115-836
  e-mail: laemchabang@entech-refrig.com

สาขาระยอง

  ที่อยู่ : 270-272
  ถ.สุขุมวิท
  ต.มาบตาพุด
  อ.เมือง
  จ.ระยอง 21150
  Tel: 038-682 274-5
  Fax : 038-682 129
  e-mail: rayong@entech-refrig.com

สาขาอมตะนคร

  ที่อยู่ : 61/12 หมู่ 4
  ต.ดอนหัวฬ่อ
  อ.เมือง
  จ.ชลบุรี 20000
  Tel: 038-440 113
  Fax: 038-440 114
  e-mail: amata@entech-refrig.com

สาขาเกตเวย์

  ที่อยู่ :237/17-18 หมู่ 8
  ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว
  จ.ฉะเชิงเทรา 24190
  Tel : 038-086 157-8
  Fax : 038-589 270
  e-mail: gateway@entech-refrig.com